Inkomsten en uitgaven
2013
Ontvangsten 30.000,00
Uitgaven:
Project compostities 3.111,19
Project beelden 23,10
3.134,29 -
Subsidies 11.500,00 -
Kosten 2.392,08 -
Resultaat 2013 12.973,63
Saldo 31-12-2012 22.353,71
Resultaat 2013 12.973,63 +
Saldo 31-12-2013 35.327,34