Doelstelling

Opheffing Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Het bestuur van de Stichting Ben Remkes cultuurfonds heeft besloten om al haar activiteiten per direct te stoppen en de Stichting op te heffen per 31-12-2022.

Dit houdt in, dat het bestuur de recent binnengekomen subsidieverzoeken en de evt. nog te ontvangen subsidieverzoeken niet meer zal behandelen, en de verzoeken worden retour verzender gezonden, met vermelding ‘opheffing stichting’

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel het initiëren en het in facilitaire en/of financiële zin ondersteunen van kunstenaars, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, teneinde actuele kunst en cultuuruitingen van geïnspireerd scheppende kunstenaars, welke grensverleggend en vernieuwend zijn, te bevorderen, alles in de ruimste zin.

De Stichting wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele, scheppende kunstenaars.