Doelstelling

Opheffing Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Het bestuur van de Stichting Ben Remkes cultuurfonds heeft besloten om al haar activiteiten per direct te stoppen en de Stichting op te heffen per 31-12-2022.

Subsidieverzoeken die recent zijn binnengekomen of die nog zullen worden ontvangen, worden niet meer behandeld. De verzoeken worden retour gezonden met de vermelding ‘Stichting opgeheven’.

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel het initiëren en het in facilitaire en/of financiële zin ondersteunen van kunstenaars, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, teneinde actuele kunst en cultuuruitingen van geïnspireerd scheppende kunstenaars, welke grensverleggend en vernieuwend zijn, te bevorderen, alles in de ruimste zin.

De Stichting wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele, scheppende kunstenaars.