Contact

Opheffing Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Het bestuur van de Stichting Ben Remkes cultuurfonds heeft besloten om al haar activiteiten per direct te stoppen en de Stichting op te heffen per 31-12-2022.

Subsidieverzoeken die recent zijn binnengekomen of die nog zullen worden ontvangen, worden niet meer behandeld. De verzoeken worden retour gezonden met de vermelding ‘Stichting opgeheven’.