Contact

Opheffing Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Het bestuur van de Stichting Ben Remkes cultuurfonds heeft besloten om al haar activiteiten per direct te stoppen en de Stichting op te heffen per 31-12-2022.

Dit houdt in, dat het bestuur de recent binnengekomen subsidieverzoeken en de evt. nog te ontvangen subsidieverzoeken niet meer zal behandelen, en de verzoeken worden retour verzender gezonden, met vermelding ‘opheffing stichting’