Missie

Opheffing Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Het bestuur van de Stichting Ben Remkes cultuurfonds heeft besloten om al haar activiteiten per direct te stoppen en de Stichting op te heffen per 31-12-2022.

Dit houdt in, dat het bestuur de recent binnengekomen subsidieverzoeken en de evt. nog te ontvangen subsidieverzoeken niet meer zal behandelen, en de verzoeken worden retour verzender gezonden, met vermelding ‘opheffing stichting’

De Stichting heeft als uitgangspunt om oorspronkelijke, gewaagde en experimentele kunst/cultuuruitingen financieel en/of facilitair te steunen.
Met dit uitgangspunt voor ogen wil de Stichting zich actief stimulerend begeven op het brede terrein van de hedendaagse kunst en cultuur.
De Stichting streeft eveneens naar bevordering van actieve dan wel passieve participatie aan kunst door brede lagen van de bevolking d.m.v. het ondersteunen van publieksgerichte presentaties.