Bestuur

Opheffing Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Het bestuur van de Stichting Ben Remkes cultuurfonds heeft besloten om al haar activiteiten per direct te stoppen en de Stichting op te heffen per 31-12-2022.

Dit houdt in, dat het bestuur de recent binnengekomen subsidieverzoeken en de evt. nog te ontvangen subsidieverzoeken niet meer zal behandelen, en de verzoeken worden retour verzender gezonden, met vermelding ‘opheffing stichting’

Het bestuur van de (voormalige) stichting bestond uit:

voorzitter
Ben Remkes

secretaris
Natja Boot

penningmeester
Anno Prins

Het bestuur laat zich zo nodig bijstaan door adviseurs.

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar.

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld, alleen de gemaakte kosten worden vergoed

Kamer van Koophandel Groningen 02100112

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)  8183.54.033