Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

voorzitter
Ben Remkes

secretaris
Natja Boot

penningmeester
Anno Prins

Het bestuur laat zich zo nodig bijstaan door adviseurs.

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar.

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld, alleen de gemaakte kosten worden vergoed

 

Kamer van Koophandel Groningen 02100112

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)  8183.54.033