Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

voorzitter
Ben Remkes

secretaris
Natja Boot

penningmeester
Anno Prins

Het bestuur laat zich zo nodig bijstaan door adviseurs.

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar.