Bestuur

Opheffing Stichting Ben Remkes Cultuurfonds

Het bestuur van de Stichting Ben Remkes Cultuurfonds heeft besloten om al haar activiteiten per direct te stoppen en de Stichting op te heffen per 31-12-2022.

Subsidieverzoeken die recent zijn binnengekomen of die nog zullen worden ontvangen, worden niet meer behandeld. De verzoeken worden retour gezonden met de vermelding ‘Stichting opgeheven’.

Het bestuur van de (voormalige) stichting bestond uit:

voorzitter
Ben Remkes

secretaris
Natja Boot

penningmeester
Anno Prins

Het bestuur laat zich zo nodig bijstaan door adviseurs.

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar.

Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld, alleen de gemaakte kosten worden vergoed

Kamer van Koophandel Groningen 02100112

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)  8183.54.033